Език: BG
Валута: BGN

Количка

0 артикула

КАТАЛОГ

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние зачитаме Вашите лични данни и искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. 
Ние оценяваме Вашето доверие, избирайки да посетите или използвате www.karcherburgas.com за Вашата онлайн поръчка. Затова ние гарантираме и защитаваме поверителността на личните Ви данни, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. С оглед изпълнение на задълженията си по цитирания закон Ви уведомяваме, че Вашите лични данни се събират, обработват и използват за целите на услугите, които Ви се предоставят. Тези данни в никакъв случай няма да бъдат разпространявани, разгласявани, продавани или предоставяни на трети страни по каквато и да е причина.

Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.

 

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите поръчка за закупуване на стока или извършвате запитване.

Когато извършвате поръчка за закупуване на стока, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само обслужващата Ви банка.

БУРГАС КОНСУЛТ ООД в качеството си на собственик на www.karcherburgas.com няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVCкод, валидност, име на картодържателя). Те ще бъдат изискани от банката в специална за целта онлайн форма за плащане.

Ние не споделяме с доставчиците на услуги никаква персонална информация за нашите клиенти, посещаващи сайта ни, както и доставчиците на услуги не събират никаква информация, която може да бъде персонално идентифицирана. Тази информация не включва Вашия IP адрес, типа браузър и Интернет провайдъра, Уникалната идентификация на устройствата, Операционната система и Географска ширина/дължина.

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

 

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

 

Право на информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на office@karcherburgas.com Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.

 

Сигурност:

БУРГАС КОНСУЛТ ООД и www.karcherburgas.com прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие.

 

Допълнителна информация:

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на office@karcherburgas.com